Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 15 2017

0290 ebac 390
Reposted fromshakeme shakeme viaPrzygnebiona Przygnebiona
9413 cf6b 390
Reposted fromgjfegjoeijge gjfegjoeijge viaaleander aleander
Przytul się do mnie i prześpijmy kilka godzin. Od tylu dni marzę, żeby się obudzić obok Ciebie. Nigdy tego nie zrozumiesz.
— Z. Miłoszewski
Reposted fromjethra jethra viaundonee undonee
„Związek powinien być Twoją bezpieczną przystanią, a nie polem walki. W życiu musisz stoczyć wystarczająco wiele bitew a dom jest po to by od nich odpocząć, i nabrać sił.”
~ Listy do Małej (fot. Fiore Blu)
Reposted fromaneth aneth viablurred-dreams blurred-dreams
Jest spora różnica pomiędzy poddaniem się, a podjęciem decyzji, że wreszcie masz dość.
— Michał Kellen
(via fuckingartistic)
Reposted frommakswilczur makswilczur viafremde fremde
Poradź sobie z tym. To już nie potrwa długo.
— Harlan Coben
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viafremde fremde
8376 e624 390
Reposted fromretaliate retaliate viafremde fremde
0322 f24f 390
Reposted fromsosna sosna viaphilomath philomath
8684 4441 390

70rgasm:

Stanley Kubrick taking a mirror selfie with his daughter, Vivian Kubrick, while Jack Nicholson thought it was a photo of him, on the set of The Shining, 1980.

Reposted fromLittleJack LittleJack viaphilomath philomath

August 14 2017

Fajnie mieć kogoś, z kim nawet cisza nie jest krępująca.
Wiadomo, że najtrudniejsze rozstania to te, gdzie jest miłość. A jeszcze trudniej, kiedy zdajesz sobie sprawę, że kogoś kochasz, ale nie potrafisz z nim żyć.
— Maja Sablewska
Reposted fromFlau Flau viasofakante sofakante
Spanie obok drugiej osoby, w odległości paru centymetrów to akt absolutnej ufności.
— Jonathan Carroll
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viasziiiz sziiiz
6999 341e 390

moonlandingwasfaked:

institute-for-thermal-research:

What the fuck you lookin at keep scrolling

next level

Reposted fromKnoeggi Knoeggi viasofakante sofakante
7423 b619 390
Reposted frommentha mentha viaszpaqus szpaqus
3582 0ebf 390
Reposted fromoopsiak oopsiak viacukierek cukierek
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl