Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 19 2018

1127 0dfd 390
Reposted fromrol rol viaoutkapa outkapa
3752 c245 390
Reposted fromGIFer GIFer viaoutkapa outkapa
Wcale nie chodzi o fizyczność, o namiętne pocałunki i dotyk, który sprawia, że masz gęsią skórkę na całym ciele. To wszystko jest ważne, ale nie najważniejsze.  Chodzi o to, żeby mieć w drugiej osobie partnera, kogoś, kto Cię wspiera bez względu na wszystko, kto Cię zrozumie, nawet jeśli ma odmienne zdanie. Chodzi o to, żebyście dyskutowali, kłócili się, bronili swoich poglądów, żebyście poznawali swoje pasje, nie zamykali się w czterech ścianach, ma być ciekawie, ma się dziać.  Chodzi o to, by spotkać taką osobę, która sprawi, że będziesz chciał być lepszym człowiekiem. I która Ci w tym pomoże."
— A. Macdonald
2432 c208 390
Reposted fromcalifornia-love california-love
9516 3dd8 390
Reposted fromseaweed seaweed viacalifornia-love california-love
0100 c11a 390
Reposted from4777727772 4777727772 vialejtekole lejtekole

June 06 2018

Reposted fromshakeme shakeme viasomebunny somebunny
Japierdolę, jest czerwiec
— gdzie ja kurwa, zgubiłam pół roku?
2391 6f35 390

design-jones:

kayedance:

This photo fascinates me because it expresses a dynamic that you don’t often see between men and women, with a man taking on the adoring role and the woman drinking it all in.

I will always reblog this because all I want in my life is to have a husband with whom I can share my life like this.

Always reblog. Beautiful.

3182 ca29 390
Reposted fromSkydelan Skydelan viabrianmay brianmay

May 21 2018

5588 95f6 390
Reposted from4777727772 4777727772 viasomebunny somebunny
"Moją największą życiową porażką jest fakt, że nie mam pracy polegającej na czytaniu książek, najlepiej w jakimś klimatyzowanym pomieszczeniu."
- Woody Allen
Reposted frommerkaba merkaba viacytaty cytaty
Dla mnie wyznacznikiem pewnego pułapu, jakości czy klasy sztuki jest moment, w którym czytając, oglądając czy słuchając czegoś, mam dojmujące i jaskrawe uczucie, że ktoś sformułował coś, co przeżyłem albo o czym pomyślałem. Sformułował dokładnie tak samo, tylko przy pomocy lepszego zdania, piękniejszego układu plastycznego albo lepszej kompozycji dźwięków, niż ja sobie kiedykolwiek mogłem wyobrazić. Bywa, że na chwileczkę dał mi poczucie piękna czy szczęścia. Jeżeli to znajduję w literaturze, to jest to dla mnie wielka literatura, jeżeli w kinie, to jest to dla mnie wielkie kino. Kiedy czytasz wielką literaturę, to na którejś stronie znajdujesz zdanie, które – wydaje Ci się – kiedyś sama powiedziałaś albo usłyszałaś. To jest opis albo obraz, który Ciebie głęboko dotyczy, głęboko dotyka i jest Twoim obrazem. Na tym polega wielka literatura. Co chwila odnajdujesz siebie albo kogoś zupełnie innego wprawdzie, ale myślącego tak jak Ty, widzącego to, co Ty kiedyś zobaczyłaś. Na tym polega wielka literatura, na tym samym wielkie kino. 
Na chwileczkę znajdujesz tam siebie.
— Krzysztof Kieślowski
Reposted frommerkaba merkaba viacytaty cytaty

May 19 2018

8101 5446 390

bruwho:

@namastehannah

Reposted bydelicatee delicatee
8122 58d1 390

May 18 2018

8491 1afb 390
Reposted fromcalifornia-love california-love
9826 ee75 390
Reposted fromcalifornia-love california-love
1969 0643 390
Reposted fromcalifornia-love california-love
3152 31c9 390
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl