Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 26 2016

9157 f6f9 390
lots of tats
"Mała, pamiętasz, jak odpisywałaś na jego wiadomości szybciej, niż zdążył je napisać? Pamiętasz, jak odkładałaś wszystko na bok, gdy do ciebie dzwonił? A pamiętasz, jak rzucałaś wszystko i pędziłaś na spotkanie z nim, licząc, że będzie na ciebie czekał? No właśnie. Nie ma czegoś takiego, jak "brak czasu". Wszyscy mamy go tyle samo. Jest tylko coś takiego, jak "lista priorytetów". On był na szczycie twojej, zaś ty u niego mieściłaś się gdzieś pomiędzy rozrywką a obowiązkami." - Listy do Małej / Mira
Reposted fromtishka tishka viakrochmal krochmal
7588 35bd 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaanastasie anastasie
9978 6306 390
Reposted fromfungi fungi viamadamebutterfly madamebutterfly
9336 76f0 390
Reposted fromzimnepalce zimnepalce viasilence89 silence89
5663 8766 390
Reposted fromqueen-harley-quinn queen-harley-quinn viarugia rugia
0476 efb1 390
Reposted fromsoSad soSad viasilence89 silence89
Dostałem w ostatnim czasie, kilka wiadomości od młodych chłopaków, młodych mężczyzn. Wszystkie o bardzo zbliżonej treści: "Panie G, co ma Pan na myśli pisząc 'codzienne zdobywanie swojej kobiety'. Czy chodzi o codzienne zbliżenia z partnerką?" Odpowiadam: Nie. Seks jest bardzo ważny w związku ale nie najważniejszy. Zdobywanie to nie tylko łapanie za grzywę, klepanie po pupie, dominacja i łączenie się w wiadomy sposób. To codzienne drobiazgi, zabranie dzieci na spacer, do kina, wyrzucenie śmieci, pozmywanie po obiedzie, podanie gorącej herbaty do łóżka w długi zimowy wieczór, odciążenie Jej od codziennego, niełatwego, przecież życia. (...) Po prostu, podejdź czasem, przytul bez żadnego powodu, pocałuj w czoło, wymasuj kark i co tam tylko sprawi Jej przyjemność. Jeśli coś się Jej uda, coś zrobi fajnego - zawsze Ją chwal, mów że jesteś z niej dumny itd... Oczywiście, to działa w dwie strony, ale pamiętaj, to mężczyzna powinien zawsze pierwszy wychodzić z inicjatywą, to mężczyzna powinien zawsze napierać pierwszy. Zdobywanie to drobiazgi, ale robione zawsze. Kobieta musi czuć wsparcie, musi czuć oddech swojego mężczyzny, wtedy żar w związku nie wygaśnie. Trzeba wystrzegać się zazdrości, zaborczości, bo to zabija, zabija chemie między ludźmi, zabija związek. I tak jak już nie raz wspominałem - Kobieta potrzebuje bliskości mężczyzny, a nie świadomości że jest zajęta.
— G.
2653 78b3 390
Reposted fromWhiltierna Whiltierna viaSzavislav Szavislav
5869 7862 390
Reposted frombeyooonce beyooonce
5499 cbb1 390
2868 bfcd 390
Reposted fromSchapur Schapur viajulkakulka2 julkakulka2
4607 5523 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viajulkakulka2 julkakulka2
3763 8947 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viahansoolo hansoolo
5546 0635 390
Reposted fromkarahippie karahippie viahansoolo hansoolo
8591 fc59 390
Reposted fromsecretoflife secretoflife viakrzysk krzysk
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl