Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 20 2018

Jest moment, gdy chce się na poważnie, gdy chce się, by sytuacja, w której się jest, do czegoś prowadziła. Pragnie się mieć przynajmniej złudzenie kontroli; czuć, że zaciśnięte pięści są czegoś pełne, nawet żwiru.
— Jakub Żulczyk "Wzgórze psów"
Reposted fromnezavisan nezavisan viasomebunny somebunny
8689 82b9 390
Reposted from4777727772 4777727772 viasomebunny somebunny
2887 886f 390
Reposted fromdusix dusix viaDoINeedToBeBetter DoINeedToBeBetter
0858 a300 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viajointskurwysyn jointskurwysyn
Reposted frommayamar mayamar viaoutkapa outkapa
Kiedy dwoje ludzi kocha się wystarczająco mocno, razem poradzą sobie ze wszystkimi trudnościami. Muszą tylko wiedzieć, że mogą na sobie polegać pomimo wszystko. 
Reposted fromlovvie lovvie viasomebunny somebunny
Trzeba czekać. Trzeba mieć siłę. A najważniejsze trzeba żyć mądrze, o wiele mądrzej, niż żyło się dotychczas.
— znalezione
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viasomebunny somebunny
0506 8c3a 390
Reposted from4777727772 4777727772 viasomebunny somebunny

April 09 2018

0397 de60 390
Reposted fromcalifornia-love california-love
0403 8e06 390
Reposted fromcalifornia-love california-love
Reposted fromshakeme shakeme viajointskurwysyn jointskurwysyn
0418 86da 390
0193 40fc 390
Reposted fromfmcg4545 fmcg4545 viaphilomath philomath
Może najlepszym nauczycielem jest doświadczenie, sama nie wiem. Może istnieje jakaś określona liczba nieprzyjemnych sytuacji, po której człowiek nagle staje i mówi: "Tak, już rozumiem, teraz już się nie pomylę". Może trzeba swoje wypłakać, może przeżyć kilka strat, z którymi niezwykle ciężko jest się pogodzić. Może. Nie wiem. Dwudziestodwuletnia dziewczyna nie może znać odpowiedzi na takie pytania. Wiem za to, że gdy znajdzie się człowieka, który potrafi wywołać nasz szczery uśmiech, to trzeba trzymać się go kurczowo. O takich ludzi naprawdę ostatnio ciężko w tym świecie, gdzie ciągle się gdzieś biegnie, z kimś rywalizuje, o coś walczy. Szukajmy tych, z którymi możemy walczyć ramię w ramię, a nie się siłować.
Cztery Wieki Później
Reposted fromczterywiekipozniej czterywiekipozniej viadobby dobby
Chcę z Tobą robić wszystko. Przez całe życie
— Wielki Gatsby
Reposted frompieprzycto pieprzycto viasomebunny somebunny
4881 41d0 390
Reposted fromkarahippie karahippie viaphilomath philomath
5543 8f90 390
Reposted fromretro-girl retro-girl viaphilomath philomath
9232 77a8 390
Reposted fromKameliaLove KameliaLove viasomebunny somebunny
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl