Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 19 2017

6257 b6f2 390

bosquesapie:

Late Spring (1949) - Yasujirô Ozu

6452 095b 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaoutkapa outkapa
1711 4358 390
Reposted fromantiprodukt antiprodukt viasomebunny somebunny
"Im dłużej byliśmy razem, tym bardziej, zdaje się, lubiła dotykać mnie i być dotykana. Niekoniecznie w sposób erotyczny - chodziło jej po prostu o kontakt, Małe elektryczne połączenie na sekundę lub dwie, żeby to drugie wiedziało, że się jest. Ja też to lubiłem. ” 

— Jonathan Carroll - Kraina Chichów!
Reposted fromlillaamyy lillaamyy viasomebunny somebunny
Reposted frombluuu bluuu viasomebunny somebunny
5887 ba46 390
Ernest Hemingway and one of his beloved cats
Reposted fromfajnychnielubie fajnychnielubie viabrzask brzask
0597 cb81 390
Reposted fromkrzysk krzysk
I nagle pojawiłam się w Twoim życiu, nic od Ciebie nie wymagałam, wręcz przeciwnie, pragnęłam dać Ci więcej niż posiadasz, dużo więcej niż Ty możesz dać mi. Chce Cię bezinteresownie naprawić, uszczęśliwić, ochronić, nie chcę Cię zmieniać, bo cenię Cię za to, jaki jesteś naprawdę. Tak po prostu chce Ci dać coś więcej, tak po prostu lubię z Tobą rozmawiać i Cię rozumiem, a przynajmniej się staram, tęsknię, martwię się i troszczę, obiecuję, że nie zostawię bez wyraźnego powodu. I tak po prostu jestem obecna w Twoim życiu, bez warunków i zasad. Docenisz to kiedyś? Odwzajemnisz? Bo widzisz od dawna mi się wydawało, że wzajemność będzie zbędna. Jednak dziś, właśnie przed chwilą, uświadomiłam sobie jak bardzo potrzebuję pewności, że nie zamieniłbyś mnie na żadną inną.
Reposted frombotanyplay botanyplay viasomebunny somebunny
Dostrzegaj różnicę między ludźmi, którzy rozmawiają z tobą w wolnym czasie, a tymi, którzy poświęcają swój wolny czas, aby rozmawiać z tobą
Reposted frombotanyplay botanyplay viasomebunny somebunny
8487 4849 390
Reposted fromtwice twice viasomebunny somebunny
9356 05ba 390
Reposted fromherrkammer herrkammer viaoutkapa outkapa
9357 7534 390
Reposted fromgrumpycatdixon grumpycatdixon viaoutkapa outkapa
0857 d14c 390

Want more? Follow http://tronssoup.tumblr.com/

#lol #funny #meme #lmao

Reposted fromtron tron viaoutkapa outkapa
2875 078d 390
Reposted fromandrewmyles andrewmyles viasomebunny somebunny

Łatwiej jest uwierzyć w złe rzeczy, zauważyłeś?

— Pretty woman
Reposted fromYouAreMylove YouAreMylove viasomebunny somebunny
Nie należy nigdy upijać się na smutno ani kochać się dla zabicia zmartwień, w obu przypadkach bowiem mamy potem straszliwego kaca.
— Wisłocka
Reposted fromzapachsiana zapachsiana viasomebunny somebunny
Kiedy coś przestaje boleć, przestaje mieć znaczenie.
— Stephen King
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viasomebunny somebunny
2330 bb7e
triggered
Reposted fromlarwyastralne larwyastralne viapl pl
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl