Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 15 2017

August 14 2017

Fajnie mieć kogoś, z kim nawet cisza nie jest krępująca.
Wiadomo, że najtrudniejsze rozstania to te, gdzie jest miłość. A jeszcze trudniej, kiedy zdajesz sobie sprawę, że kogoś kochasz, ale nie potrafisz z nim żyć.
— Maja Sablewska
Reposted fromFlau Flau viasofakante sofakante
Spanie obok drugiej osoby, w odległości paru centymetrów to akt absolutnej ufności.
— Jonathan Carroll
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viasziiiz sziiiz
6999 341e 390

moonlandingwasfaked:

institute-for-thermal-research:

What the fuck you lookin at keep scrolling

next level

Reposted fromKnoeggi Knoeggi viasofakante sofakante
7423 b619 390
Reposted frommentha mentha viaszpaqus szpaqus
3582 0ebf 390
Reposted fromoopsiak oopsiak viacukierek cukierek
3187 0396
Reposted fromsosna sosna viasofakante sofakante
Wiesz po czym go poznasz? Będziesz przy Nim najlepszą wersją siebie. Nie dlatego, że będziesz chciała pokazać się od najlepszej strony. Nie dlatego, że będziesz udawać kogoś lepszego niż jesteś. Nie, nie dlatego. Będziesz tylko sobą. A ON w Ciebie uwierzy, będzie Cię wspierał i Ci kibicował, i zobaczy w Tobie te wszystkie małe, piękne rzeczy o których istnieniu nawet nie masz pojęcia. I polubi w Tobie nawet te rzeczy, których sama w sobie nie lubisz. To jest miłość, na jaką zasługujesz Matyldo. Bądź z kimś, kto Cię uskrzydla, a nie wdeptuje w ziemię.
— Charlotte Nieszyn Jasińska
Reposted frompani-magdalena pani-magdalena viaKahlua Kahlua
co innego słowa, co innego czyny
— Dostojewski, Zbrodnia i kara
Reposted frommhsa mhsa viasomebunny somebunny
2414 db15 390
Reposted fromfriends friends viasomebunny somebunny
2618 0546 390
Anna Świrszczyńska
Reposted fromEmisja Emisja viacallitwhatyouwant callitwhatyouwant
4298 2d21 390

yaelmerve:

🌿

4300 bed2

August 13 2017

2712 8039 390
Reposted fromerial erial viasomebunny somebunny
9781 d448 390
cześć zupo
Reposted fromjaslodka jaslodka viasomebunny somebunny
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl